MUCİZELER KURSU

UYANIŞ YOLU

KATIL BİZE

+90 (262) 332 19 19

+90 (545) 746 93 02

AN’ı deneyimlemeye hazır mısınız?

Geçmişin ve geleceğin etkilerinden kurtulup AN’ı deneyimlemeye hazır mısınız?

Yaşamınıza huzur, mutluluk, bolluk, sevgi, denge ve bütünlüğün gelmesine,

Limitli bilinç yapısından, mucizelerin mümkün olduğu bilince geçmeye,

Mucizeleri yaşamaya ve fark etmeye,

Geçmişin ve geleceğin etkilerinden kurtulup AN’ı deneyimlemeye hazır mısınız?

Mucizeler Kursu Nedir?
ACIM-Mucizeler Kursu tüm dünyada uygulanan ve zihnin özgürleşmesi ile gerçekleşen spiritüel bir bilinç dönüşüm çalışmasıdır. Kurs, zihnin özgürleşmesi üzerine tasarlanmıştır. Sadece sevgi olduğumuz gerçeğine uyanış, Öz’e ve Sevgi’ye dönüş yolculuğudur. Huzur, mutluluk, sevgi gibi içimizdeki kaynaklara erişmemizi sağlayan kurs, içsel bilgeliğimizi ortaya çıkarır. Dünyaya yüklediğimiz anlamlardan başlayıp, yaşama bakış açımızdan fiziksel koşullarımıza kadar her şeyi etkiler.

Günümüzde Şimdinin Gücü kitabının ve daha pek çok popüler spiritüel kitabın yazarı Eckhart Tolle, Sevgiye Dönüş kitabı uzun süre bestseller olmuş Marianne Williamson, küresel tanınırlığıyla Oprah Winfrey gibi dünyaca ünlü yazarlar ve düşünürler, ACIM-Mucizeler Kursundan ilham almış ve birçok alana kursun bakış açısını yansıtmışlardır.

Huzur, mutluluk, sevgi gibi içimizdeki kaynaklara erişmemizi sağlayan ACIM-Mucizeler Kursu, içsel bilgeliğimizi ortaya çıkarır.

ACIM-Mucizeler Kursu, içsel rehberinizi bulmaya doğru giden tamamen ruhsal bir süreçtir. Ancak modern bilimsel gelişmeler de kursun derslerini doğrular niteliktedir. Kurs, ruhun bilimini ve bilgisini sunarak, bu bilgiyi, kursun sistemini takip eden her insan için erişilebilir kılmaktadır. Kursun amacı; sizi mucizelerin mümkün olduğu, bolluk, sevgi, neşe ve huzurun hüküm sürdüğü bilince ulaştırmaktır.

ACIM-Mucizeler Kursu, kim olduğumuz ve dünyanın zihinsel gerçekliği ile ilgili bir kurstur. Görüşünüzü netleştirir, yaşamınızın amacını kavramanız için size bir zemin sunar ve dünyayı tamamen yeni bir gözle görmenize yardımcı olur. Kurs, zihninizde tam bir dönüşüm yaratarak herkese, her şeye ve her duruma karşı yaklaşımınızı değiştirmektedir. Kursun sunduğu bu güçlü zihin eğitimi; anda kalma, bütünlüğü ve özün varlığını hissetme halini zihne yerleştirir.

ACIM-Mucizeler Kursu orijinalinde kitap olarak 3 ana bölümden ve 1588 sayfadan oluşmaktadır. Öğrenciler İçin Çalışma Kitabı bölümü; 365 ders ve bu derslerin günlük egzersizlerinden oluşan bir zihin eğitimini içerir. Her dersin kendine özgü bir uygulama biçimi vardır. 365 günlük eğitim, tam bir zihinsel detoks sunmaktadır. Metinler bölümü; Kursun sistemini açıklamakta ve teorik bilgiler vermektedir. Öğretici Rehberi bölümü ise kursun öğretilmesi konusunda bilgiler içermektedir.

Kurs, hiçbir hazırlık veya özel çalışma gerektirmez, önceden herhangi bir uygulama yapmış olmanıza gerek yoktur. Kurs herkes için, her zaman uygundur.

ACIM-Mucizeler Kursunun kurs olarak gerçekleştireceğimiz Çalışma Kitabı bölümü; 365 dersten oluşan bir yıllık bir süreçtir. Her ders bir gün için tasarlanmıştır. Her haftanın aynı günü verilen yedi günlük dersler, o hafta her gün tek tek uygulanır. Dersler gün içerisinde günlük yaşam akışınızı etkilemeden sadece o günkü dersin merkezi düşüncesini içinizden tekrarlayarak yapılır.

Bu şekilde zihniniz, geçmişin ağırlıklarından geleceğin yüklerinden kurtulur ve derin bir özgürlük ve neşe deneyimlersiniz. “An’da” olmak demek aslında zihninizin tüm korku düşüncelerinden arınmış olduğu, mucizelerin görünür olduğu zihinsel bir haldir. Kurs, kendisini sevgiye dönüş olarak tanımlamaktadır. Aslında sevgiye dönüş; Öz’e dönüştür.

Kurs hakkında çeşitli yorumlar ve kişisel görüşler vardır. Kursun hiçbir din, ırk, kültür, felsefe veya düşünce sistemi ile ilişkisi yoktur. Tamamen bağımsız bir bilgi kaynağıdır. Herkesi, her şartta ve sorgulamaksızın kabul eden bir yapıya sahiptir. Çünkü bilgi özgür, kelimeler tamamen kişiseldir.

ACIM-Mucizeler Kursu; gerçek ve gerçek olmayan arasında, bilgi ve algı arasında belirgin bir ayrım yapar. Bilgi hakikattir. Hakikat değiştirilemez, başı ve sonu yoktur, zamana ve mekana göre değişiklik göstermez. Algı dünyası ise, zamanın, değişimin, başlangıçların ve bitişlerin dünyasıdır. Değişkenlik gösterir. Gerçeğe değil yoruma dayanır. Ölüm, kayıp ve ayrılık inancı üzerine kurulmuştur. Kurs, algı ve yorumlardan oluşan illüzyonlar dünyasından bizi hakikate doğru götürür. Acı, keder, kuşku, öfke, kırgınlık gibi bizi altüst eden duyguları oluşturan alışageldiğimiz düşünce sistemimizi değiştirir. Kurs, adeta beynimizde yavaş yavaş yeni bir nörolojik ağ oluşturur. Doğruluğunu sorgulamadan inandığımız yargı ve yorumlarımız nedeniyle acı çekmeyi bırakırız. Kısıtlı bakış açımız, hatalı algılarımız gider ve yerine bağışlamanın huzuru ve Hakikatin görüntüsü gelir.

ACIM-Mucizeler Kursu Tarihi
Kursun metinleri Columbia Üniversitesi’nde klinik psikolog olarak görev yapan Doç. Helen Schucman (1909-1981) tarafından 1965 ve 1972 yılları arasında kaleme alınmıştır. Bu metinler, Helen Schucman’a aniden net bir şekilde duymaya başladığı bir iç sesin bu bilgileri not almasını istemesiyle yazılmaya başlanmıştır.

Helen Schucman bu süreci şöyle anlatıyor: “Kendimi psikolog, eğitimci, teorik olarak tutucu, inanç olarak ateist biri olarak tanımlarken ve prestijli bir akademik konumdayken, önceden asla tahmin edemeyeceğim bir dizi olay art arda tetiklenmeye başladı. Üniversitedeki bölümümün başkanı, bölümdeki meslektaşlarımın agresif ve yıkıcı tutumlarından yorulduğunu, bir çözüm, bir yol bulmak gerektiğini söyledi. Kendisine bu yolu bulmakta yardım edeceğimi söyledim. Ve arkadan bu metinler bana bir iç ses olarak gelmeye başladı.” İlk başta çok rahatsız olmasına rağmen bu iç konuşmayı kaleme almaya karar veren Schucman, aslında bu konuşmanın, zihninde duyduğu sesten öteye “gördüğü kelimelerden” oluştuğunu ve yazdığı şeyin gördüğü bu kelimeler olduğunu söylemiştir. Fakat daha sonra duyduğu ses ile sohbet ederek, ona gelen mesajları daktilo etmeye başlar ve saatlerce, gecelerce yazar.

Başlangıçta duyduğu rahatsızlıktan dolayı aklını kaçırdığını dahi düşünen Helen Schucman, durumu Bölüm Başkanı Prof. William Thetford’a anlatır. Thetford, Schucman’ı paylaştığı bilgileri hemen yazmaya başlaması için cesaretlendirir. 7 yıl boyunca iki akademisyen bu bilgileri kaleme alır ve nihayet 1975 yılında kitabın ilk baskısı yapılır. Kitabı yazarken, kurs bilgileri ile o güne kadar inandıkları ve bildikleri arasında birçok çatışma yaşamışlardır. Helen Schucman bir ateist olarak metinlere zaman zaman öfkelense de yanlışlığını kanıtlamaya çalışsa da bilgileri olduğu gibi yazmayı sürdürmüştür.

William Thetford bu süreci şöyle ifade ediyor: “Metinlerin içeriği, ikimizin de tasavvur edebileceğinin çok ötesindeydi. Bizim eğitimimizin, dünya görüşümüzün ve ilgi alanlarımızın çok dışındaydı. Ancak, çok saygı uyandırıcı ve edebi olarak şiirseldi. O yüzden onun çok başka bir kaynaktan gelmekte olduğuna ikna olduk. Benim hayatımı değiştirdi. İnandığım her şeyi değiştirmeye, tüm inanç sistemimi tekrar oluşturmaya teşvik ediyordu. O zaman bana bu imkansız görünüyordu, nasıl yapacağımı bilmiyordum ama yine de bunun bir gereklilik olduğunu hissediyordum. Hayatı ve dünyayı algılama şeklimi nasıl değiştirebileceğim konusunda endişeliydim ama sonra fark ettim ki, Tanrı şefkatliydi ve değişimi hemen gerçekleştirmemizi istemiyordu. Algımı değiştirmek için yeterince zamanım vardı ve en önemlisi bunu yapmaya istekliydim.”

Helen Schucman, ACIM-Mucizeler Kursu’nu vefatından önce İçsel Huzur Vakfına (Foundation for Inner Peace) verir. Daha sonra kurs esrarengiz bir şekilde milli kütüphane arşivlerinde yer alır. Kütüphanedeki diğer tüm kitaplar gibi kurs kitabı da kopyalanıp internette yayınlandığında kurs popüler olmaya ve hızla yayılmaya başlar.

Giriş bölümünde kurs, şu şekilde özetlenmektedir:
Bu kurs, ACIM-Mucizeler Kursudur. Dersleri seçmeli ders değildir, sınıfı geçmek için alınması zorunludur. Gönüllü olan şey, sizin kursu alma zamanınızdır. Özgür iradeniz vardır ancak özgür irade, kursun içeriğini sizin oluşturacağınız anlamına gelmez. Sadece size verilen zaman diliminde ne kadarını alacağınızı seçebileceğiniz anlamına gelir.

Kurs sevginin anlamını öğretmeyi amaçlamaz çünkü bu, öğretilebilecek olan her şeyin ötesindedir. Bununla birlikte kurs; Sevgi’nin sürekli var oluşunun farkına varabilmenizin önündeki engelleri kaldırır. Sevgi farkındalığı sizin doğal mirasınızdır. Sevginin karşıtı korkudur. Fakat her şeyi kapsayanın karşıtı olamaz.

Menü